𝘤𝘰𝘯𝘯𝘦𝘤𝘵RTGS

कनेक्टआरटीजीएस

रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (RTGS) प्रणाली मार्फत सदस्य बैंक/वित्तीय संस्थाहरुले (BFIs) हाई भ्यालुका कारोबारका साथै प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण भएका तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने कारोबारको प्रोसेसिंग नेट सेटलमेन्टका आधारमा हुन्छ । यसबाट तुरुन्तै फण्ड ट्रान्सफर हुने भएकोले अन्य भुक्तानी प्रणालीहरूको सेटलमेन्ट जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न सहज हुन्छ। RTGS प्रणाली नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) द्वारा कार्यान्वयन र होस्टिंग गरिएको छ ।

connectRTGS बैंक/वित्तीय संस्थाहरू (BFIs) को आन्तरिक प्रणालीलाई NRB द्वारा होस्ट गरिएको RTGS प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने इन्टिग्रेसन कम्पोनेन्ट हो। यो बैंक/वित्तीय संस्थाहरूलाई RTGS कारोबारहरु गर्न र प्रशोधन गर्न उपलब्ध गराइएको गेटवे हो। यसमा RTGS प्रणालीबाट आउने इन्कमिंग कारोबारहरू प्रशोधन गर्न इन्वार्ड मोड्युल र RTGS प्रणालीमा कारोबारहरू पठाउन र प्रशोधन गर्न आउटवार्ड मोड्युल रहेको छ । यसलाई NRB द्वारा निर्धारित RTGS प्रणालीको SLA को अनुपालन हुने गरी बैंकहरूको लागि पूर्ण STP सक्षम प्रणालीको रुपमा बैंकहरूको प्रणालीसँग इन्टिग्रेटेड गरिएको छ।

RTGS प्रणालीको बारेमा अन्य जानकारीहरुको (समय तालिका, कारोबारको सीमा र अन्य) NRB द्वारा जारी गरिएको RTGS Operating Procedure मा उपलब्ध रहेको छ। साथै RTGS कारोबार सुरु गर्न वा अन्य थप जानकारीको लागि आफ्नो बैंकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् । 

 

connectRTGS बैंक/वित्तीय संस्थाहरू (BFIs) को आन्तरिक प्रणालीलाई NRB द्वारा होस्ट गरिएको RTGS प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने इन्टिग्रेसन कम्पोनेन्ट हो।