नियम तथा निर्देशनहरु

अन्तरबैंक भुक्तानी प्रणाली (NCHL-IPS)

नेशनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस (NPI)

नेपालपे क्यूआर (NEPALPAY QR)

सम्बन्धित NRB निर्देशन