National Payments Interface (NPI)

नेशनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस (NPI)

ओपन एपिआई प्लेटफर्मको अवधारणामा Consolidated APIs को रूपमा नेशनल पेमेन्टस् इन्टरफेस (NPI) सञ्चालनमा आएको हो जसले NCHL ले होस्ट गरेका विभिन्न प्रणालीहरु तथा NCHL सँग आबद्ध अन्य संस्थाहरूद्वारा होस्ट गरिएको भुक्तानी प्रणालीहरू र सेवाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल यस प्लेटफर्म मार्फत् NCHL-IPS प्रणाली र RPS प्रणाली मार्फत् विभिन्न सेवाहरुमा पहुँच प्रदान भएको छ । यसले मुख्य रूपमा सहभागीहरूलाई एक आपसमा जोड्न र अन्तरआबद्ध भई RPS मार्फत् रियल टाइममा र NCHL-IPS मार्फत् Deferred Credit भुक्तानीहरु विभिन्न उपकरणहरुमा र युजकेसहरुको परिचालन गर्ने कार्य भई रहेको छ ।

यसले हाल प्लेटफर्मको शीर्षमा निर्मित अन्य सेवाहरूको साथ NCHL – IPS प्रणाली र RPS मा अन्तर्निहित भुक्तानी प्रणालीहरूमा पहुँच प्रदान गर्दछ । यसले मुख्य रूपमा सहभागी सदस्यहरूको लागि रियल-टाइममा तत्काल भुक्तानीको लागि RPS मा निर्बाध एकीकरण, डीफर्रड क्रेडिट पेमेन्टको लागि NCHL – IPS र सबै उपकरणहरू, सेवाहरू र प्रयोग गर्ने तरिकाहरूमा पहुँचको साथ इन्टर-कनेक्सन र इन्टर-अपरेबिलिटी लाई समर्थन गर्दछ। 

 

उपलब्ध सेवाहरू

NPI मार्फत् सदस्यहरूले NCHL-IPS, RPS र सम्बन्धित उपकरणहरू तथा सेवाहरूमा पहुँच प्राप्त गर्दछन् । यस Open API मार्फत् सदस्यहरूले आफ्नो कारोबारहरु एक-एक गरी वा बल्कमा (रियल-टाइम वा नन् -रियल-टाइममा) स्वचालित रूपमा गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

 

  • रियल - टाइम पेमेन्टहरू
  • नन् -रियल-टाइम पेमेन्टहरू
  • एकल वा बल्क भुक्तानीहरू
  • नेपाल सरकार र अर्ध - सरकारी राजस्व भुक्तानीहरू
  • Aggregated सेवा र क्रेडिटर भुक्तानीहरू
  • विभिन्न बैंक खाताहरू लिङ्क गर्न सकिने
  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रदान गरिने गैर - वित्तीय सेवाहरू
  • रिपोर्टिङ र Reconciliations

NPI मा कसरी अनबोर्ड गर्ने?

गैर बैंकिङ्ग संस्थाहरुले कुनै पनि सदस्य बैंक /वित्तीय संस्था मध्ये एकलाई सेटलमेन्ट बैंकको रुपमा राखेर अप्रत्यक्ष वा प्राविधिक सदस्यको रूपमा आबद्ध हुन सकिने व्यवस्था रहेको छ । संस्थाले आफ्नो विभिन्न बैंक खाताहरू लिंक गरी एउटै NPI मार्फत आफ्नो कारोबारहरुको व्यवस्थापन वा सञ्चालन गर्न सक्नेछ। इच्छुक संस्थाले आफ्नो बैंकलाई सम्पर्क गरी वा थप विवरणको लागि [email protected] मा सम्पर्क गरी प्रणालीमा आबद्ध हुन सक्नु हुनेछ। 

गैर बैंकिङ्ग संस्थाहरुले कुनै पनि सदस्य बैंक /वित्तीय संस्था मध्ये एकलाई सेटलमेन्ट बैंकको रुपमा राखेर अप्रत्यक्ष वा प्राविधिक सदस्यको रूपमा आबद्ध हुन सकिने व्यवस्था रहेको छ । संस्थाले आफ्नो विभिन्न बैंक खाताहरू लिंक गरी एउटै NPI मार्फत आफ्नो कारोबारहरुको व्यवस्थापन वा सञ्चालन गर्न सक्नेछ। इच्छुक संस्थाले आफ्नो बैंकलाई सम्पर्क गरी वा थप विवरणको लागि [email protected] मा सम्पर्क गरी प्रणालीमा आबद्ध हुन सक्नु हुनेछ। [email protected] थप विवरण र नामांकनको लागि।

 

 

NPI बाट NCHL ले होस्ट गरेका विभिन्न प्रणालीहरु मार्फत् रियल – टाइम र नन् -रियल-टाइम पेमेन्टहरू स्वचालित रूपमा गर्न सकिन्छ ।